Türkiye Cumhuriyeti

Londra Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Özel Tüketim Vergi Oranlarinda Yapilan Değişiklik , 25.10.2012

22.09.2012 tarihli ve 28419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3735 sayılı “Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Tapu Harçları Oranlarının Belirlenmesi Hakkında Karar” uyarınca, 4760 sayılı “Özel Tüketim Vergisi Kanunu”na ekli (II) sayılı listedeki “87.03” G.T.I.P numaralı mallardan “Diğerleri/motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler” için uygulanan %37 vergi oranı % 40 olarak yeniden tespit edilmiştir.

 

Kararın tam metnine (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/09/20120922.htm) bağlantısından ulaşılabilmektedir.

 

Bu çerçevede, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167’nci maddesi kapsamında ülkemize otomobil ithal etme imkanı bulunan ve bu haktan istifade etmeyi düşünen vatandaşlarımızın yukarıdaki değişiklikleri göz önünde bulundurmaları faydalı olacaktır.