Türkiye Cumhuriyeti

Londra Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Birleşik Krallık Üzerinden Üçüncü Ülkelere Seyahat Edecek Hizmet/ Hususi/ Umuma Mahsus Pasaport Hamili Vatandaşlarımızın Tabi Oldukları Transit Vize Uygulaması Hakkında Duyuru , 16.03.2014

İngiltere İçişleri Bakanlığı internet sayfasında, (https://www.gov.uk/check-uk-visa/y/turkey/transit) vatandaşlarımızın transit vize uygulamasına tabi olduğu belirtilmektedir.

Bununla beraber, vatandaşlarımızın gidilecek ülkeye (onward flight) 24 saat içinde uçmaları ve gerekli vize/belgelerinin olması şartının yanısıra aşağıdaki hususlardan birini yerine getirilmeleri halinde Birleşik Krallık transit vizesinden muaf olacakları (transit without visa concession) kaydedilmektedir:

-Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda veya Amerika’ya seyahat etmeleri, bu ülkelere giriş izni veren geçerli vizelerinin olması veya bu ülkelere geçerli bir vizeyle en son giriş yapılmasından bu yana 6 aydan daha az bir süre geçmiş olması,
-21 Nisan 1998 tarihinden itibaren geçerli Amerika’da sürekli oturum izni bulunması,
-28 Haziran 2002 tarihinden itibaren geçerli Kanada’da sürekli oturum izni bulunması,
-Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkelerinden birine girişte D visa kategorisinde geçerli bir vize bulunması (uniform format category D visa),
-Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkelerince ita edilmiş oturum iznine sahip bulunması (uniform format residence permit).
Sözkonusu internet sayfasında, transit vizeden muaf tutulma kararının tabiatıyla İngiliz sınır makamlarının ihtiyarında olduğu hatırlatılmaktadır.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.