Türkiye Cumhuriyeti

Londra Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Bayrak Şahadetnamesi Düzenlenmesi, 28.10.2008

Başkonsolosluğumuzda Bayrak Şahadetnamesi düzenlenebilmesi için gerekli belgeler:

 • Şirket dilekçesi
 • Yönetim kurulu kararı
 • Satış senedinin aslı (bill of sale)
 • Teslim tesellüm protokolünün örneği (protocol of delivery acceptance)
 • Ticari fatura (commercial invoice)
 • Satış mukavelesinin aslı (MOA)
 • Ölçü belgesinin örneği (tonnage certificate)
 • PTT çağrı işaretinin örneği (call sign)
 • Terkin belgesinin örneği (deletion certificate)
 • Klas belgesinin örneği (class certificate)
 • Geminin yurtdışında bulunduğu yeri gösteren belge (agent decleration)
 • Şirket yetki belgesi
 • Gerekli harç (harç tutarı geminin tonajına göre belirlenmektedir).

Bayrak Şahadetnamesi işlemleri için Başkonsolosluğumuzun Noterlik Bölümünden randevu almanız gerekmektedir. İnternet sitemizin Türkçe anasayfasındaki "Noterlik Online Başvuru" bölümünden randevu alabilirsiniz.