Türkiye Cumhuriyeti

Londra Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Boşanma İşlemleri, 28.10.2008

 

İngiltere'de veya Türkiye'de evlenerek evliliklerini Türkiye'de ve/veya İngiltere'de kaydettirmiş olan Türk vatandaşlarının boşanma işlemlerinde izlenecek yol şu şekildedir.

Evlilikleri hem Türkiye hem de İngiltere'de tescil edilmiş olan  Türk vatandaşlarının Türkiye'deki boşanma işlemleri için veya İngiliz mahkemesinde sonuçlanmış bir boşanma kararının Türkiye'de de geçerli olabilmesi için Türk mahkemelerinde tanınma/  tenfiz davası açılması gerekmektedir.  

Boşanma işlemlerinin Türkiye'de takibini sağlamak amacıyla Türkiye'de bir avukat tutulması ve avukatın vergi dairesi, vergi numarası, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı ve pasaport ile birlikte Başkonsolosluğa gelerek bu avukat adına vekaletname düzenletilmesi gerekmektedir (İngiliz mahkemesinden boşanma kararı alınmış ise, bu karar tasdik ettirilmelidir).

Eşin yabancı uyruklu olması durumunda, yabancı eşin İngiliz avukattan Türk bir avukata kendisini temsil için vekaletname (Power of Attorney) düzenletmesi ve bu vekaletnamenin tasdik ettirilmesi gerekmektedir.

Alınacak vekaletname(ler) (ve varsa tasdiklenmiş boşanma kararı) Türkiye'deki avukat(lar)a gönderilmelidir.