Türkiye Cumhuriyeti

Londra Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Ölüm Kaydı ve Cenaze Nakil İşlemleri, 28.10.2008

1. İngiltere'de vefat eden bir vatandaşımızın vefatının, Türkiye'deki nüfus kaydına işlenmesini teminen Başkonsolosluğumuz aracılığıyla ilgili nüfus dairesine bildirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, vefat eden vatandaşımızın yakınının, vefat edenin nüfus cüzdanı, pasaportu ve ölüm belgesi (death certificate) ile, ölüm tarihinden itibaren on gün içerisinde Başkonsolosluğumuza müracaatı gerekmektedir.

2. İngiltere'de vefat eden bir vatandaşımızın cenazesinin Türkiye’ye nakledilmek istenmesi halinde ise, Başkonsolosluğumuzca cenaze nakil belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Bu işlem için, vefat eden vatandaşımızın yakınınin, öncelikle cenaze hizmeti veren bir şirket ile  temasa geçmesi (böyle bir şirketin adresi  Türk & İngiliz Sanayi ve Ticaret Odasından öğrenilebilinir)  ve aşağıda kayıtlı belgelerle Başkonsolosluğumuza müracaat etmesi gerekmektedir.

Gerekli Belgeler:

      * Vefat eden vatandaşımızın nüfus cüzdanı ve pasaportu.

  • İlgili hastane veya doktor tarafından hazırlanan tıbbi rapor.
  • İngiliz nüfus dairesinden (registration office) alınacak ölüm belgesi (death certificate).
  • Tahnit belgesi (embalming certificate).
  • Adli tabip belgesi (coroner report).