Türkiye Cumhuriyeti

Londra Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Noter İşlemleri , 17.12.2008

Randevu sistemi ile verilmekte olan Noterlik hizmetleri  için 1 Nisan 2005 tarihinden itibaren online başvuru imkanı sağlanmıştır. Online randevu almak için lütfen burayı tıklayınız.

Başkonsolosluğumuzda çeşitli noterlik hizmetleri verilmektedir. Noter işlemi için Başkonsolosluğumuza gelecek vatandaşlarımızın beraberlerinde mutlaka nüfus cüzdanı ve pasaportları ile iki adet fotoğraf getirmeleri, vekil tayin edilecek kişinin baba ismi, doğum yeri ve tarihinin bilinerek gelinmesi önemle rica olunur. Noter harçları hakkında bilgi için harçlar bölümüne girebilirsiniz

Başkonsolosluğumuzda aşağıdaki noterlik hizmetleri yapılabilmektedir:

* Nüfus cüzdanı, pasaport, evlilik cüzdanı gibi belgelerin İngilizce-Türkçe suretlerinin  
   düzenlenmesi
* Nüfus cüzdanı pasaport, evlilik cüzdanı gibi belgelerin fotokopilerinin tasdikleri
* Vekaletname
* Muvafakatname
* Beyan tasdikleri
* İhtarname, ihbarname
* Taahhütname
* Azilname
* Feragatname
* Tanıma senedi
* Berhayat ilmuhaberi
* Bağış senedi
* Reddi miras 

Notlar: 

  • Bütün vekaletname işlemleri için, vekil olacak şahsın adi-soyadi, doğum tarihi ve baba adının bilinmesi gerekmektedir.
  • Gayrımenkul ile ilgili vekaletnamelerde tapu örneği veya bilgisi (il, ilçe, köy, ada no, pafta no, parsel no) gerekmektedir.
  • Araba alım-satımı ile ilgili vekaletnamelerde arabanın modeli, motor ve şasi numarası, plakası ve mümkünse ruhsatnamenin fotokopisi gerekmektedir.
  • Avukata verilecek vekaletnamelerde avukatın tam adı & soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası ve kayıtlı olduğu baro isminin bilinmesi gerekmektedir.
  • Azilname tanzimi ile ilgili islemlerde, azil edilecek vekilin adi, soyadi ve adresi, vekaletnamenin tanzim ettirildigi noterin adi, vekaletnamenin tarihi ve yevmiye numarasi gerekmektedir.
  • Banka ile ilgili vekaletnamelerde bankanın adı ve bulunduğu yerin (şube adı, banka hesap numarası) bilinmesi gerekmektedir.
  • Telefon işlemleri ile ilgili vekaletnamelerde, telefon idaresinin adı, telefonun bağlanacağı adres, telefon başka adrese nakledilecek ise telefon numarasının bilinmesi gerekmektedir.
  • Babalığı tanıma senedinde, anne ve babanın pasaport ve nüfus cüzdanları ile birlikte Baskonsolosluga gelmeleri sarttir. Bu islem icin cocuğun doğum belgesi ile babanın 5 adet fotoğrafına ihtiyac duyulmaktadir.
  • Hibe senedi ile ilgili işlemlerde, hibenin yapılacağı kurum veya kişinin ad, ünvan ve adresi, taşıt ise, taşıt ruhsatı, fatura veya satış sözleşmesi; taşıt dışında eşya ise, fatura ve satış sözleşmesinin aslı ve Türkçe tercümesi (kullanılmış eşya ise mülkiyet belgesi aranmaz) gerekmektedir.

Mahkum Vatandaslarimizin Noterlik Islemleri:

Ingiliz cezaevlerinde bulunan vatandaşlarimizin noterlik işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi icin mahkumun Başkonsolosluğumuza talebini belirtir bir dilekce, nüfus cüzdani, 2 adet fotoğgraf ve işlem harci ile müracaat etmesi gerekmektedir. Mahkumun isteği doğrultusunda hazirlanan noter belgesi (muvafakatname dahil) cezaevi müdürüne  gönderilmekte ve sözkonusu  belgenin bir görevlinin huzurunda mahkum vatandaşimiza imzalatildiktan sonra Başkonsolosluğumuza iade edilmesi istenmektedir.

Baskonsolosluğumuza iade edilen belgeye, bilahare yetkili memur tarafindan imza ve mühür tatbik edilmektedir.