Türkiye Cumhuriyeti

Londra Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Pasaport İşlemleri, 17.12.2008

Posta ile Yapılabilen Pasaport İşlemleri

Yeni pasaport talebi ve pasaportun süresinin  uzatılması müracaatları posta ile de yapılabilir. Bu durumda, aşağıda  kayıtlı belgelerle birlikte, üzerinde adresinizin  yazılı olduğu,  kayıtlı zarf (special delivery envelope) ile gerekli bedelin ("postal order" olarak) gönderilmesi gerekmektedir.

Yeni Pasaport Muracaati

Pasaport sayfası dolan, pasaportu herhangi bir nedenle tahrip olan veya resmi pasaport (gri veya yeşil pasaport) hamili iken umuma mahsus pasaport almak isteyen vatandaşlarımızın, umuma mahsus yeni pasaport düzenletmek üzere aşağıdaki belgelerle Başkonsolosluğumuza başvurmaları gerekmektedir.

-Yeni pasaport isteme formu (formu yazıcıdan almak için burayı tıklayınız).
-Mevcut pasaport
-2 adet fotoğraf
-Nüfus cüzdanı
-Gerekli harç ve posta ücreti 
-Üzerinde adresiniz yazılı "Royal Mail Special Delivery" zarfı (Plastik)
-Askerlik terhis belgesi (40 yaşına kadar olan erkekler için),
-Askerlik tecil belgesi veya bedelli askerlik başvuru belgesi
-18 yaşından küçükler için  anne ve babanın muvafakatı,

Yeni doğan çocuğun ebeveyninin pasaportuna kaydedilebilmesi veya ayrı bir pasaportunun olabilmesi için  öncelikle nüfusa kaydedilmesi gerekmektedir (ayrıca doğum tescili işlemleri kısmını okuyunuz).  

18 yaşından küçük çocuklar annenin pasaportuna kaydedilecekse babanın, babanın pasaportuna kaydedilecekse annenin Başkonsolosluğumuza şahsen müracaat etmeleri  ve pasaport çıkartılmasına muvafakat vermeleri gerekmektedir.  Ebeveynin şahsen gelemeyecek olması halinde  bir İngiliz avukata müracaat ederek,  çocuğuna pasaport çıkarttırılmasına  muvafakat ettiğine dair bir belge hazırlatması ve imzalaması  ve bu belgeyi daha sonra İngiltere Dışişleri Bakanlığında (Foreign and Commonwealth Office) tasdik ettirmesi ("apostille") gerekmektedir.

Kayıp Pasaport Müracaatı

Pasaportu kaybolduğu için yeni pasaport çıkartacak vatandaşlarımızın yukarda belirtilen belgelere ilaveten pasaportun kaybolduğunu gösteren ve yerel karakoldan alınan bir  polis raporunu da beraberlerinde getirmeleri zorunludur.   Pasaportun kaybı halinde yenisi için müracaat şahsen yapılır, posta ile kabul edilmez.  Yeni pasaport çıkartılması için  Türkiye’deki ilgili makamlarla yazışma yapılacağından cevabının gelmesi uzun zaman alabilmektedir.  

Gereken belgeler :
-Kayıp pasaport müracaat formu (formu yazıcıdan almak için burayı  
 tıklayınız).
-Pasaportun kaybolduğunu belirten yerel polisten alınmış  rapor
-Nüfus cüzdanı 3 adet fotoğraf Erkekler için askerlik durumunu gösteren
 belge. 

Pasaport Uzatma Müracaatı

Başkonsolosluğumuzca görev bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın pasaportları en fazla 5 yıl süre ile uzatılmaktadır.  İngiltere'de turist olarak bulunan vatandaşlarımızın  pasaportları Başkonsolosluğumuzca uzatılmamaktadır.  Erkek vatandaşların pasaportları ise  askerlik ertelemelerinin izin verdiği  süre kadar uzatılabilmektedir.

Gereken belgeler:
-Pasaport (pasaportta oturma ve çalışma izninin bulunması gerekmektedir veya İngiliz vatandaşı oldukları için pasaportlarında oturma ve çalışma izni kayıtlı değilse, beraberinde ayrıca İngiliz pasaportlarını da göndermeleri  gerekmektedir.)
-Nüfus cüzdanı
-Erkek vatandaşlarımız için askerliğini yapmış ise  terhis belgesi (40 yaşına kadar olan erkekler için), yapmamış ise askerlik tecil belgesi veya bedelli askerlik başvuru belgesi
-Gerekli harç ve posta ücreti
-Üzerinde adresinizin  yazılı olduğu "Royal Mail Special Delivery" zarfı (Plastik)

Mahkeme kararı veya evlilik nedeniyle ya da başka bir şekilde adı, soyadı, nüfus kaydı, anne veya baba adı, doğum yeri, doğum tarihi gibi kişinin kimliğini belirleyici bilgilerin değişmiş olması durumunda, eski kimlik bilgilerini ihtiva eden pasaportunun süresi uzatılmayarak yeni pasaport tanzim edilecektir.

Pasaport İşlemleri Hakkında Önemli Duyuru

1. Reşit olan vatandaşlarımızın pasaport temdidi ve yenileme işlemleri için şahsen başvurmaları gerekmektedir, ancak, eşler birbirlerinin pasaport işlemlerini yaptırabilirler. Ayrıca, anne veya baba,  reşit olmakla birlikte bekar olan ve herhangi bir işte çalışmayan kızlarının pasaport işlemlerini yaptırabilirler.

2. 7-16 yaş grubundaki anne veya babasının pasaportunun refakat hanesinde kayıtlı öğrencilerden harç alınmaktadır.  Öğrencilerin pasaport temdit harcından muaf tutulabilmeleri için ayrı pasaport sahibi olmaları gerekmektedir.

3. 0-7 yaş grubundaki anne veya babasının pasaportunun refakat hanesinde kayıtlı çocuklardan harç alınmamaktadır.

4. 0-7 yaş grubundaki müstakil pasaport hamili çocuklardan cüzdan bedeli ve pasaport temdit harcı tahsil edilmektedir.

5. Anne veya babası tarafından pasaportunun refakat hanesine kaydedilmesi talep edilen 10 yaşın üzerindeki çocukların, çocuğa ait nüfus cüzdanı ve 4 adet fotoğrafla birlikte Başkonsolosluğumuza getirilmeleri  zorunludur.

6. Ebeveynlerı tarafından pasaportun refakat hanesıne fotoğraflarının yapıstırılması talep edılen 10 yasından küçük çocukların da nüfus cüzdanı ve 4 adet fotoğrafla birlikte Baskonsolosluğumuza getirilmeleri gerekmektedir. 

7. Pasaportununuzun geçerlilik süresini uzun zamandır  uzattıramamış olmanız halinde,pasaportunuzun en son geçerlilik tarihi esas alınır.