Türkiye Cumhuriyeti

Londra Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Çifte Vatandaşlık İşlemleri, 18.12.2008

Çifte Vatandaşlık için Müracaat

403 Sayılı Vatandaşlık Kanununda 1981 yılında yapılan bir değişiklik ile, çifte vatandaşlığa cevaz veren ülkeler açısından, Türk vatandaşlarının, vatandaşlıklarını kaybetmeden izinle yaşadıkları ülke vatandaşlığını kazanmalarına imkan sağlanmıştır. İngiltere mevzuatı çifte vatandaşlığa imkan vermektedir. Bu sebeple;

1. İngiliz vatandaşlığı kazanma hakkını elde etmiş olan vatandaşlarımızın, İngiliz vatandaşlık belgelerini almadan önce,  üçüncü maddede sayılan belgelerle birlikte Başkonsolosluğumuza  izin belgesi için başvurmaları gerekmektedir. Vatandaşlarımızın başvurularını takiben ilgili makamlarımızca  "izin belgesi" düzenlenecektir. İzin belgesi alan vatandaşımızın İngiliz vatandaşlığını alır almaz ve her durumda en geç üç yıl içinde İngiliz vatandaşlığını kazandığını belgelemesi ve izin belgesini Başkonsolosluğumuza iade etmesi gerekmektedir. (İzin belgesinin iadesi ya da İngiliz vatandaşlığı ispatlayan belgenin üç yıl içinde Başkonsolosluğumuza getirilmemesi durumunda Türk vatandaşlığını kaybetmek sözkonusu olabilecektir.)  Bu işlemi takiben çifte vatandaşlık durumu ilgilinin nüfusuna kaydedilecektir.

2. İlgili yasa, İngiliz vatandaşlığını izinsiz kazanan vatandaşlarımızın da Türk vatandaşlıklarını korumalarına imkan vermektedir. Bu amaçla vatandaşlarımızın en kısa sürede üçüncü maddede sayılan belgelerle birlikte Başkonsolosluğumuza başvurmaları gerekmektedir. 

3. Çifte vatandaşlık başvurusu yapmak için gereken belgeler:

Doldurulmuş ve imzalanmış iki nüsha başvuru formu (İngiliz vatandaşlığını kazanmış bulunanların doldurması gereken FORM C'yi yazıcıdan çıkarmak için  buraya,   İngiliz vatandaşlığı almadan önce izin almak için başvuracak vatandaşlarımızın doldurması gereken FORM B'yi yazıcıdan çıkarmak için buraya tıklayınız. İsteğinizi belirten kısa bir mektup ekinde, üzerinde adresiniz yazılı ve pul yapıştırılmış bir zarfı Başkonsolosluğumuza göndermek suretiyle de başvuru formunu temin edebilirsiniz). İngiliz vatandaşlık belgesinin (certificate of naturalisation) iki adet fotokopisi (İzinsiz İngiliz vatandaşlığı kazanan vatandaşlarımız için) Yemin belgesinin (Affirmation of Allegiance) iki adet fotokopisi (İngiliz vatandaşlığını kazanmamış olan ve bu amaçla izin almak isteyen vatandaşlarımız için) Nüfus cüzdanının aynı sayfada önlü-arkalı iki adet fotokopisi 4 adet fotoğraf Harç ve posta ücreti

ÖNEMLİ NOT Yukarıda belirtilen belgeler, aile içinde İngiliz vatandaşlığını kazanan her şahıs için ayrı bir takım halinde teslim edilmelidir. Ayrıca, 18 yaşından küçük çocukların İngiliz vatandaşlık belgelerinin veya doğumdan dolayı vatandaşlık kazananların büyük boy İngiliz doğum belgelerinin iki adet fotokopisi ile T.C. Nüfus Cüzdanlarının iki adet fotokopisi gönderilmelidir. Bu çocuklara ait belgelerin tasdik harçları tutarı da her çocuk için 28 Sterlindir.

Çifte vatandaşlığın tescili işlemleri  posta ile de yapılabilmektedir.  Posta ile müracaat etmek istediğiniz takdirde, yukarıdaki belgelerle birlikte, isteğinizi belirten kısa bir mektup ekinde üzerinde adres yazılı zarf ve gerekli bedelin ("postal order" olarak) gönderilmesi gerekmektedir.