Türkiye Cumhuriyeti

Londra Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Yutdışına Çıkış Harcı , 18.12.2008

Yurtdışına çıkış harcından muaf olmak için artık pasaportta kaşe bulunması gerekmeyecek. Yurtdışında oturma izin belgelerini ibraz eden vatandaşlarımız, pasaportlarında kaşe olmadan da harçtan muaf tutulacaklar.

Bilindiği üzere, 23.03.2007 tarih ve 26471 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5597 sayılı “Yurtdışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile T.C. Pasaportu ile yurtdışına çıkış yapanlardan çıkış başına 15 YTL alınması öngörülmüş, çıkış tarihi itibariyle yurtdışında oturma izni olanlar, 7 yaşını doldurmamış olanlar ve yurtdışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı harçtan muaf tutulmuştur.

Kanunun uygulamaya konulması sırasında, yurtdışında yaşayanların harçtan muafiyetinin sağlanması için pasaportlarında T.C. Başkonsolosluklarınca yazılmış “ kişinin yurtdışında oturma izninin bulunduğu ve bunun süresini belirten” şerhlerin yeralması şart koşulmuştu.

Karşılaşılan zorluklar nedeniyle uygulamayı gözden geçiren ilgili Türk makamları, yurtdışında geçerli bir oturma izni olan vatandaşlarımızın, yurtdışına çıkış harcından muaf olabilmeleri için artık pasaportlarında bu şerhin aranmayacağını duyurmuşlardır.

Harç muafiyeti için gerekli kaşe uygulamasına son verilmiş olup, yurtdışında oturma izin belgelerini yurtdışına çıkış noktasındaki görevlilere ibraz eden kişilerden başkaca bir belge veya kaşe istenmeyecektir .

Diğer taraftan, pasaportlarında eskiden olduğu gibi "işçidir", "işçi ailesidir", "işçi çocuğudur" veya "Süresiz / ...........tarihleri arasında yurtdışında oturma ve/veya çalışma izni bulunmaktadır." şeklinde dış temsilciliklerimizce tatbik edilmiş kaşe bulunan kişiler de ayrıca bir belge ibraz etmelerine gerek kalmadan çıkış harcından muaf tutulacaklardır.