Türkiye Cumhuriyeti

Londra Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Cep Telefonlarının Kayıt Altına Alınması , 18.12.2008

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ve geçici süreyle ülkemize gelen yabancıların cep telefonlarını Türkiye'de kullanabilmek için kayıt ettirmeleri sürecinde yaşanan sorunlar hakkında Başkonsolosluğumuza intikal eden şikayetler zamanında ilgili makamlarımıza iletilmişti.

İlgili makamlarımızca yapılan çalışmalar sonucunda, cep telefonlarının kayıt altına alınmasına ilişkin uygulamalar sadeleştirilmiş olup, özetle aşağıda sunulmuştur:

1. Yurtdışından ülkemize giriş yapan yolcuların beraberlerinde getirecekleri cep telefonları, 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren zati eşya kapsamına alınmış ve bir takvim yılında 1 adetle sınırlandırılmıştır. Kayıt edilecek cep telefonu için Gümrük İdaresince herhangi bir vergi tahakkuku veya belge tanzimi sözkonusu olmayacak ve hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

2. Türkiye'ye getirilen cep telefonlarının, Türk GSM işletmelerinden satın alınan SIM kartları ile birlikte kullanılabilmeleri için kayıt edilmeleri gerekmektedir. (Geçici süreyle ülkemizde bulunan kişilerin Türkiye'de faaliyet gösteren herhangi bir GSM işletmecisinden sözleşme yoluyla SIM kart almaları durumunda, sözkonusu kişilerin cihazlarına ait IMEI numarası (cep telefonu cihazının seri numarası) ile cep telefonu numarasının eşleştirilmesi yöntemi uygulanmakta ve cihazın tek hat ile kullanılması sağlanmaktadır. Aksi takdirde kayıt işlemi yapılmayan cihazlar bloke edilmek sureti ile haberleşmeye kapatılmaktadır. Bu işlem herhangi bir ücrete tabi değildir)

3. Yolcu beraberinde ülkemize getirilecek cep telefonları, Gümrük İdaresinden onaylı belge aranmaksızın Telekomünikasyon Kurumu'nca kayıt altına alınacaktır.

4. Kayıt işlemleri, Telekomünikasyon Kurumu'nun yanısıra, GSM işletmelerinin Abone Kayıt Merkezlerinde (Avea, Turkcell ve Telsim) de yapılabilmektedir.

5. Telekomünikasyon Kurumu'nca kayıt için talep edilen belgeler aşağıda sunulmuştur:a. T.C. kimlik numarasıb. Pasaportta kayıtlı kimlik bilgileri (Pasaportun aslının gösterilmesi zorunludur)c. Pasaportta ülkemize giriş tarihlerini gösteren damgalı sayfaların birer fotokopisi.

6. Aynı kişi tarafından bir takvim yılı içinde getirilecek birden fazla telefonun kaydı yapılmamaktadır.

7. Telekomünikasyon Kurumu'nun internet adresinde ( www.tk.gov.tr ) kayıtlı “IMEI numarası ve GSM Telefon Cihazları Hakkında” menüsünden, “Yurtdışından Getirilen Cihazlar” seçeneği işaretlenmek suretiyle, bu konuda daha fazla bilgiye erişilmesi mümkündür.