Türkiye Cumhuriyeti

Londra Başkonsolosluğu

Konuşma Metinleri

İngiltere Kadın Platformu Dünya Kadınlar Günü, 06.03.2011

Kadın Platformunun Saygıdeğer Yönetim Kurulu üyeleri,
Değerli katılımcılar,

Veciz konuşmama başlamadan önce, gelirleri kadın vatandaşlarımızın İngiliz toplum ve kültürüne uyum süreçlerinde karşılaştıkları güçlükleri aşmalarına yardımcı olacak projelere kaynak teşkil edecek olan bu görkemli etkinliği organize eden İngiltere Kadın Platformu üyelerini can-ı gönülden tebrik ediyorum.

Sayın konuklar

Kadınlara özgü bir günün var olması düşüncesi ilk kez, 26-27 Ağustos 1910’da Kopenhag’da düzenlenen Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansında ortaya atılmış ve kabul edilmiştir Dünya kadınlar gününün her yıl 8 mart günü kutlanmasına ilk kez, 1921’de Moskova’da gerçekleştirilen 3 Uluslararası Kadınlar Konferansı sırasında karar verilmiştir.

İki dünya savaşı arasındaki dönemde bazı ülkelerde kutlanması yasaklanan kadınlar günü, 1960’lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri’nde kutlanmaya başlanılmasıyla tekrar uluslar arası düzeyde gündeme gelmiş ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1977 yılında 8 Mart’ın dünya kadınlar günü olarak kutlanmasını kabul etmiştir.

Değerli konuklar,

İngiltere’de güçlü bir toplum olma yolunda ilerlememizin temelini kadınlarımızın oluşturduğu unutulmamalıdır. Kadınlarımızın bulundukları ülkenin toplumuna sağlıklı entegre olabilmeleri için ön şart o toplumun dilini yeterli düzeyde konuşuyor olmalıdır. Kadınlarımızın kendilerini bulundukları toplumda daha özgür ve etkin ifade edebilmeleri için dil eğitim olanaklarına ağırlık verilmesi bu açıdan büyük önem arzetmektedir. Bunun yanısıra, kadınlarımızın sosyo ekonomik bakımından güçlendirilmeleri için önemli ailevi rollerinin yanında mesleki becerilerinin de geliştirilmesine yönelik projeler elzemdir. Kadınlarımızın kendilerini sanatsal olarak ifade edebilmeleri ve sosyal becerilerinin pekiştirilmesine zemin oluşturan eğitim kurslarının desteklenmesi bu bağlamda önemlidir.

Saygıdeğer misafirler,

İngiltere Kadın Platformunu İngiltere’deki kadın vatandaşlarımızın örgütlenmelerinde öncü rol oynamasından ötürü huzurlarınızda bu vesileyle tebrik ediyorum. İngiltere’deki kadınlarımızın seslerinin duyurulmasına ve toplumsal rollerinin güçlendirilmesine yardımcı olacak projelere destek çabalarından ötürü Platform üyelerine takdirlerimi bir kez daha ifade ediyor, ve bu tip toplumsal girişimlerin artarak devamını temenni ediyorum.

Bu vesileyle hepinizi en içten duygularla saygıyla selamlıyorum.