Türkiye Cumhuriyeti

Londra Başkonsolosluğu

Konuşma Metinleri

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun Türk Toplumu ile Buluşma Toplantısı, 19.02.2011

Sayın Başkanım,
Sayın Büyükelçim,
Saygıdeğer basın mensupları,
Çok kıymetli misafirler,

-Davetimize icabetle, Cumartesi sabahı kıymetli vaktinizi ayırıp etkinliğimize katıldığınız için teşekkür ediyorum.

-Bildiğiniz gibi, her geçen gün değişen dünyamızda diplomasi de şekil değiştirmiş ve klasik uygulamaların yerini yeni yöntemler almıştır. Günümüzde diplomasi artık sadece profesyonel diplomatların görev yaptığı bir alan olmaktan çıkmış, ülkelerin tanıtımı, ulusal hak ve çıkarlarının korunması sorumluluğu toplumun daha geniş kesimlerine yayılmıştır.

-Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan göç hareketleri sonucunda özellikle gelişmiş batı ülkelerinde büyük göçmen kitleleri oluşmuştur. Bu süreçte göçmenler, geldikleri ülkelerin doğal temsilcileri haline gelmişler, kendi ülkelerinin gönüllü diplomatları olmuşlar ve geldikleri ülkelerini olumlu veya olumsuz biçimde temsil etmeye başlamışlardır. Göçmen gruplarının oluşturduğu sivil toplum kuruluşları da ait oldukları ülkelerinin tanıtımında ve ulusal hak ve çıkarlarının korunmasında vazgeçilmez aktörler haline gelmişlerdir.

- İngiltere’de yaşayan vatandaş ve soydaş kuruluşlarının ülkemiz ve temsil ettikleri İngiltere Türk toplumunun çıkarlarının geliştirilmesi bilinciyle hareket ettiklerini görmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu bu vesileyle belirtmek isterim.

Çok kıymetli misafirler,

-Günümüzde diplomasinin etkin bir şekilde yürütüldüğü yöntemlerden biri de Parlamenter Diplomasi adı verilen yöntem olmuştur. Halkları tarafından seçilen milletvekilleri artık asli görevleri olan yasama işlemlerinin yanı sıra ülkelerini ikili düzeyde veya uluslararası alanlarda temsil etme ve çıkarlarını koruma sorumluluğunu da üstlenmişlerdir.

-İşte bugün burada, ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil eden bir milletvekilimizi konuk ediyoruz. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu.

-Bugün bizimle oldukları için kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Sözü kendilerine vermeden önce Sayın Başkanın özgeçmişi hakkında kısaca bilgi sunmak istiyorum.

- 1968 yılında Alanya’da dünyaya gelen Sayın Başkanımız, çok başarılı bir orta ve lise öğrenimden sonra 1988 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. Lisansüstü eğitimini ABD, Türkiye ve İngiltere’de sürdürmüştür.

-İlk kez 2002 Türkiye genel seçimlerinde Antalya Milletvekili seçilen Sayın Çavuşoğlu 2007’de ikinci kez aynı ilden Milletvekili seçilmiştir.

- Sayın Çavuşoğlu, Meclis ve Partisindeki görevlerinin yanı sıra Avrupa’daki Türk derneklerinin bulundukları ülkelerdeki oluşumlarının kuvvetlendirilmesinde ve gurbetçi vatandaşlarımızın haklarının savunulmasında önemli çabalar sarf etmiştir.

-Sayın Başkanımız, 25 Ocak 2010 tarihinde Strazburg’da toplanan AKPM Genel Kurulu sırasında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanlığına oybirliği ile seçilmiştir. Sayın Çavuşoğlu, Başkanlık görevini 2 yıl süreyle deruhteedecektir.

-Hâlihazırda 47 üyesi bulunan Avrupa Konseyi’nin danışma organı olan Parlamenter Meclisi’ne bugüne kadar sadece 10 üye ülkeden parlamenterler başkanlık etmiştir. Sayın Çavuşoğlu’nun seçilmesiyle, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanlığını, kurucu üyeleri arasında bulunan ülkemizden bir parlamenter ilk defa üstlenmiştir.

-Bu vesileyle kendilerini bu başarılarından dolayı birkez daha tebrik ediyoruz.

Şimdi konuşmasını yapmak üzere Sayın Başkanımızı kürsüye davet ediyorum.