Türkiye Cumhuriyeti

Londra Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Devlet Memurlarının Hastaneye Sevk İşlemleri , 18.12.2008

İngiltere'de izinli olarak bulunan devlet memurlarının, Başkonsolosluğumuzca hastaneye sevk edilmek istemeleri halinde, öncelikle aşağıdaki belgelerle birlikte Başkonsolosluğumuza  şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir:

1.Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
2.Pasaport aslı ve fotokopisi
3.İzin belgesinin aslı ve fotokopisi
4.Kurum kimlik kartının aslı ve fotokopisi

Başkonsolosluğumuzca hastaneye sevk işlemleri, “tüm harcamalar hasta tarafından yapılacaktır” kaydı düşülmek suretiyle yapılmaktadır.

Londra'da ikamet eden vatandaşlarımız, “Cromwell” veya “Chelsea and Westminster” hastanelerine sevk edilmektedir. Londra dışında yaşayan vatandaşlarımızın, keyfiyeti önceden Başkonsolosluğumuza bildirmek kaydıyla, bulundukları şehirdeki Ulusal Sağlık Hizmetine (NHS) bağlı bir sağlık kuruluşunda tedavi olmaları mümkündür.

Acil tedavi gerektiren durumlarda, ilk fırsatta Başkonsolosluğumuz ile temas kurulması gerekmektedir.

Başkonsolosluğumuzdan alınan sevk belgesinin, tedavinin ardından, tedaviyi gerçekleştiren doktora tasdik ettirilmesi (imza ve mühür tatbik edilmelidir) veya bunun mümkün olamaması halinde ayrı bir sağlık raporu alınması gerekmektedir. Bu işlemin ardından, sevk belgesi tasdik edilmek üzere tekrar Başkonsolosluğumuza sunulmalıdır.

İngiltere'de gerçekleştirilen tedavinin yerel mevzuata uygunluğunun Başkonsolosluğumuzca onaylanması, sadece Başkonsolosluğumuzca yukarıda zikredilen hastanelere sevk işlemi yapılan hallerde mümkün olabilmektedir.